• סטודיו שגב-טל
  • ת.ד. 113 עין הוד, 30890
  • טל. 052-8345609
  • Studio Segev-Tal
  • P.O.B 113
  • Ein-Hod, 30890, Israel
  • Tel: +972-52-8345609